"СБПЛРВБ-Мездра" - Сигнали за корупция Общи сведения за болницата, къде се намира, как да стигнете до нея, околности и близки природни, архитектурни и исторически забележителности, профилиране, в какво е специализирана болницата. Основни медицински дейности - долекуване, продължително и активно лечение, възстановяване след сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и други вътрешни болести, рехабилитация и възстановителни процедури. Болнични пътеки и направления.