Галерия от сникки, фотоси, изображения на болницата, стаите, кабинетите, отделенията, апаратите и диагностичните прибори, рехабилитационното оборудване на лечебното заведение, както и на околностите и близките природни, архитектурни и исторически забележителности.

Болницата
Стаите
Врачанските скали
Ритлите
Черепишките скали
Черепишкият манастир